Blog Image

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Make it Possible

Djur, Natur, Människor Posted on Sun, February 17, 2019 12:14:59

Copy and paste the link https://www.youtube.com/watch?v=fM6V6lq_p0o to come to a very important video from Animals Australia – The Voice for Animals with info about factory farming and to watch their wonderful video about FactoryFarming.

With love and the best wishes for better future choises

LisaE.SLite miljöfakta om Vad kostar din burgare egentligen?

Djur, Natur, Människor Posted on Mon, August 15, 2016 12:57:36

För att ladda ner filmen Cowspiracy och för att se infografen i större format besök Cowspiracy

Ha en fin dag 🙂
Kram, LisaEKlimatmarchen 2015

Djur, Natur, Människor Posted on Sat, October 17, 2015 10:45:09


Den 29 november 2015 samlas människor i manifestationer över hela världen – timmarna innan det avgörande klimatmötet inleds i Paris.

Förra året deltog nästan 700 000 människor i 162 länder i den
största gemensamma klimatmanifestationen någonsin. I år ska vi göra det
ännu större. Redan nu är det nästan tusen evenemang planerade globalt,
och fler tillkommer hela tiden.

Vi är en del av en global klimatrörelse, som kräver politiskt
ansvarstagande, som kräver förändring. Vår chans är nu, och vi tänker ta
den. Vi accepterar inte något annat än ambitiösa klimatåtaganden – de
fossila bränslena måste stanna i marken och en omställning måste
genomföras till 100% förnybar energi!

Var med du också! Delta i evenemang nära dig eller ordna ett eget där du bor.

Klicka på länken för att hitta din närmaste manifestationmarch Tillsammans för klimatet

Själv kommer jag att delta i Malmö. Hoppas du också bestämmer dig för att marchera med och visa att du bryr dig 🙂 Vi ses där!

Klicka HÄR för att komma till Facebook event info om Climate March Malmö!

In English, scroll down!


Kram

On
29 November 2015, people gather at rallies across the globe – hours
before the crucial climate summit begins in Paris.

Last year
participated nearly 700 000 people in 162 countries in the largest joint climate
demonstration ever. This year we will make it even bigger. Even now
it is almost a thousand events planned globally, and more are being
added all the time.

We are part of a global climate movement,
which requires that political responsibility that requires change.
Our opportunity is now, and we intend to take it. We do not accept
anything but ambitious climate commitments – the fossil fuels must
stay in the ground and a conversion must be implemented to 100%
renewable energy!

Join now! Attend events near you or organize
your own where you live.

Click on the link to find your
nearest manifestation march Together for the climate

I myself
will be participating in Malmoe. Hope you also decide to march in and
show that you care 🙂 See you there!

Hugs, LisaFracking

Djur, Natur, Människor Posted on Sun, June 28, 2015 10:00:50

Jag är motståndare till fracking.

Fracking är, enkelt beskrivet, en metod där man borrar parallella hål minst ett par kilometer ner i jordskorpan, fyller på med vatten och spränger på så sätt berget för att komma åt gasen som döljer sig i jordskorpans enorma naturliga sprickbildningar.

Metoden har blivit allt populärare de senaste åren av gas och oljeutvinningsbolag då den är både relativt billig och snabb. Samtidigt blir den allt mer kritiserad ju mer människor runt om i världen förstår och inser vidden av den en förödelse metoden förorsakar på både jordytan, grundvatten, berggrund, djur och människoliv. Fracking är så förödande att alla projekt borde avbrytas omgående, både påbörjade och planerade.

UK förbjöd helt nyligen fracking.


Vad bilden här ovan visar:

En reporter för NPR (am. National Public Radio) upptäckte ett underlig nytt ljus (se inringade området ovan) där det normalt bara brukade finnas de vidsträckta grässlätterna i North Dakota.
Det visade sig att ljuset kom från en 15.000 kvadratkilometer stor yta av brinnande naturgas. Den brinnande naturgasen dras upp av mer än 150 företag, dessa har
bestämt sig för att det är billigare att bränna överskottet på ca 29% av den naturgas som
produceras i deras källor än att återföra den.
Jag kan inte ens i min mest vilda fantasi föreställa mig vad denna enorma yta av brinnande gas gör med miljön och djurlivet i dessa natursköna områden.

De
nuvarande nivåerna av brinnande gas från fältet skjuter ut två miljoner
ton koldioxid i luften och atmosfären varje år! Detta motsvarar mängden föroreningar
som orsakas av 2,5 miljoner bilar. Bränderna producerar koloxider, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Avbränningen motsvarar 30% av den totala amerikanska naturgasproduktionen. För
närvarande finns det ingen lagstiftning som kräver av företagen
att låta överskottet av naturgas som produceras genom fracking gå tillbaka ner i gasfickorna. De flesta företag har fått den amerikanska regeringens tillstånd för dessa “flare-offs” med årliga automatiska förlängningar. Industrin hävdar att tills källorna är uttömda är det för dyrt att återföra gasen.

I
genomsnitt läggs åtta nya brunnar till i området varje dag som under
de närmaste 20 åren väntas bli tio gånger så stort som den är idag. Fältet producerar redan mer fossilt bränsle idag än hela delstaten Alaska.

——————————————————————————————————-

Det är i USA men problemet stannar inte där, detta är något som angår oss alla. Fracking sprider sig över världen som en pest. Amerikanska storbolag har försökt att få tillstånd här i Sverige för provborrningar, dom har fått nej, hittills. Och, som sagt, den Engelska regeringen har precis sagt nej till fracking på UK mark.

Vi får inte blunda eller vara blåögda när det kommer till destruktiva metoder för att dra ur jorden dess fossila bränslen.
Det är istället viktigt att i största möjliga mån arbeta emot det och istället på allvar vända våra sinnen och ögon mot en mer allmän användning och utveckling av energier som inte är destruktiva och rent ut sagt dödliga för livet på vår planet.

Att tro att företag som sysslar med olje och gasutvinning och andra företag som håller på med destruktiva affärer på hög nivå gör det med mänsklighetens och det globala växt och djurlivets goda för ögonen, är att bejaka sin egen själviskhet och girighet, sitt eget ha-begär.
Människan har en förmåga att göra sig blind för det man inte vill se….

Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.


Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen….varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?

Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.Stora barriärrevet!

Djur, Natur, Människor Posted on Tue, June 23, 2015 08:57:27

Bryr du dig? I så fall kan du klicka på bilden och säga till UNESCO att revet behöver skyddas. Kolskepp och unika korallrev med unikt havsliv hör inte ihop.


Do you care? If so, click on the picture to tell UNESCO that the reef needs protection. Coal ships and unique coral reef with unique sea life does not match well together.
The link goes to the Swedish page. Down in the right corner there’s a drop list where you can chose language.


Stora barriärrevet i Australien hyser fler djur- och växtarter än något annat ekosystem. Det är en närmast magisk plats för dykare och naturälskare världen över.

Men just nu är revet i fara. Det multinationellt gruvföretaget Adani vill transportera tusentals ton kol rakt igenom revets vatten.

Företaget vill expandera kolhamnen i området, som även klassats som världsarv av UNESCO. En större hamn innebär fler fartyg lastade med kol genom det känsliga revet. Risken för olyckor och oljeläckor är mycket hög!

UNESCOs världsarvskommitté som har hållit ett öga på revet säger att det är i dåligt skick. Snart träffas de för att diskutera Stora barriärrevets status som världsarv. Australiens regering säger att revet mår bra, men det är inte sant. UNESCO kan stoppa de här destruktiva planerna och se till att revet överlever.

Kopierat från ett mejl från Greenpeace idag 23/6-15

—————– In English —————–

Great Barrier Reef in Australia, home to more plant and animal species than any other ecosystem. There is an almost magical place for divers and nature lovers the world over.

But right now, the reef is in danger. The multinational mining company Adani want to transport thousands of tons of carbon right through the reef’s waters.

The company wants to expand kolhamnen in the area, which is also classified as World Heritage by UNESCO. A major port means more ships loaded with coal by the delicate reef. The risk of accidents and oil leaks are very high!

UNESCO World Heritage Committee has kept an eye on the reef say it is in poor condition. Soon they meet to discuss the Great Barrier Reef World Heritage status. The Australian Government says that the reef feel good, but it’s not true. UNESCO can stop these destructive plans and ensure that the reef survives.

Copied from an e-mail from Greenpeace today June 23’d 2015


Kram/hugs LisaEir95 days left!

Djur, Natur, Människor Posted on Wed, May 20, 2015 11:32:11

Tiden är på väg att rinna ut. 95 dagar kvar räknat från 19’e maj 2015!

Klicka på min “stopshell” bild här ovanför för att komma till Greenpeace – Rädda Arktis – Agera- svenska sida.
Sidan öppnas i nytt fönster/flik

Time is running out! 95 days left counting from 19th of May 2015!

Click on the picture with the polar bear to come to the Greenpeace – Save the Arctic- Actions- English page.
Page opens up in new window.

The text below the picture is copied from an e-mail I got from Greenpeace on May 19’th./ Lisa.SSwedish translation below the English text.

– Time is running out and we need to act. Shell is currently on the way with its drilling fleet to one of the world’s last untouched natural areas.
They risk the future of the Arctic for oil expected to be run out within three years.

We can not allow the Arctic under threat, but how do we stop a giant like Shell?

The fight for the Arctic would not be possible without people like you. Therefore we would like to invite you to our new campaign site where you can get inspiration and act for the Arctic along with others. (The site will be updated with more things you can do to put pressure on Shell.)

Together we are strong, together we can stop Shell.
Many thanks from all of us at Greenpeace!

Regards,
Therese Jacobson
Responsible Arctic, Greenpeace

På Svenska:

-Tiden håller på att rinna ut och vi måste agera. Shell är just nu på väg med sin borrflotta mot ett av världens sista orörda naturområden. De riskerar Arktis framtid för olja som beräknas vara slut inom tre år.

Vi kan inte tillåta att Arktis hotas, men hur stoppar vi en jätte som Shell?

Kampen för Arktis skulle inte vara möjlig utan människor som du. Därför vill vi bjuda in dig till vår nya aktionssida där du kan få inspiration och agera för Arktis tillsammans med andra. (Sidan kommer att uppdateras med fler saker du kan göra för att sätta press på Shell.)

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi stoppa Shell.
Stort tack från alla oss på Greenpeace!

Hälsningar,
Therese Jacobson
Arktisansvarig, Greenpeace


Jag använder inte Facebook, Twitter eller andra sociala media så enda sättet för mig att dela är så här. Alla sätt att sprida kunskap och information är bra utom de som inte görs alls.

Vänliga hälsningar, LisaEir.SArctic Sunrise i Köpenhamn

Djur, Natur, Människor Posted on Sat, March 28, 2015 09:36:05

I veckan fick jag ett mejl från Greenpeace Danmark. Jag har kopierat det rakt av.

Varmaste gröna fredliga hälsningar, LisaEir


Lördag den 28 mars kommer Arctic Sunrise till Köpenhamn!
Kom och se fartyget och hör mer om vårt arbete för att skydda Arktis.

Under
20 år har Arctic Sunrise varit en viktig del av vårt arbete runtom i
världen. Bland annat har hon deltagit i kampen mot illegalt fiske,
valfångst och regnskogsskövling. 2013 var hon en del av våra fredliga
protester mot oljeborrning i Arktis, då hon blev bordad av beväpnade
ryska säkerhetsstyrkor och kvarhållen i Murmansk i nio månader.

När
vi äntligen fick henne tillbaka var hon i dåligt skick. Tack vara
generösa bidrag från engagerade gåvogivare, är hon nu tillbaka i
miljöns tjänst.

Vi
hoppas att du vill komma och fira med oss den 28 mars då Arctic Sunrise
befinner sig vid Amaliehaven i Köpenhamn. Det blir guidade turer på
svenska, danska och engelska runt fartyget, aktiviteter för barn och
möjlighet att träffa medarbetare, aktivister och besättning från
Greenpeace. Ta med familj och vänner!

Arctic Sunrise kommer att ligga vid Amaliehaven och vara öppen för besök mellan kl. 10 och 15.

Vi ser fram emot att träffa dig ombord!

Vänliga hälsningar

Lone Buchart
Insamlingschef
Greenpeace Danmark

PS. Arctic Sunrise är alltid redo om det sker något oväntat i vårt kampanjarbete. Kolla därför på vår danska webbsida
innan så att det inte skett några förändringar i programmet. Vi vill
också uppmärksamma dig på att det kan vara svårt att ta sig runt på
fartyget för funktionshindrade.

——————————————————————————————————-

Sälkram 🙂Posing with a tiger

Djur, Natur, Människor Posted on Tue, January 13, 2015 10:19:04

Posing with a Tiger is not cool it’s cruel!


Thousands of tourists are planning their holiday right now and on thousands of tourists wish list is a picture with a wild animal included. So many are still in total lack of awareness of the cruelty behind the scenes of these holiday snaps.

One such animal is the majestic tiger. The tiger is an endangered animal, with appr. only about 3000 left in the world.

Featured in holiday photos tigers goes through enormous suffering to be handled by tourists for their holiday snaps.

Please watch the video by click on the picture above, and learn the story behind the scene before you sign up for a picture.

If you want to help the tigers and the work with the preservation and survival of the tigers, or some other animal that is endangered, in the wild please click the picture below. The 1’st picture link takes you to the international WWF page where you will find further information in English.

The 2’d picture link takes you to the Swedish branch of WWF if you prefere information in Swedish.Every time you consider doing something that hits the hesitation cord in you, ask yourself –
– Is this something I proudly can stand up for and show and tell about to my children, family and friends that I’ve done.
Is this something I support with my whole heart?

And remember- It is ok to Always be true to yourself and never do anything without love on your mind and in your focus no matter if you go against the common standards. That way we may one day become true humane humans that care with love and respect for one another regardless of religion, race, gender or species on this planet.

With all my love and respect no matter if you’re an animal, a plant or a human.


I agree with Gandhi – An eye for an eye makes the whole world go blind!
So please – Chose Love over violence, at all times!

ShantiNext »