I min mejlinkorg idag hittade jag ett mejl från WWF’s medlemsservice.
Öppnade det och blev så glad när jag läste det att jag kände att det här var så viktiga och goda nyheter att dom verkligen är värda att dela även till de som inte är medlemmar.

Goda nyheter som verkligen ger hopp och feedback om att det går åt rätt håll när det gäller att väcka de som ännu inte insett vikten av att arbeta tillsammans för en levande planet. Alla vi som lever på jorden, varenda en av oss levande varelser oavsett art, har inte råd med det slöseri av resurser som nu råder.

Varenda en av oss behöver en planet som är levande och livgivande för att kunna överleva. Den moderna människan, både fattig och rik, djuren, naturen, de havslevande djuren och fiskarna. Och vi behöver en planet som är levande för alla de underbara människor som vi bör vara så stolta över och lära mer av, vår jords urbefolkningar.


Det är en bra för jorden och dess innevånare att vara medlem i WWF 🙂