Sitter och filosoferar en smula över livet, slutet på livet som vi känner det och dess
vändningar. Man kan aldrig ta något för givet för inget är
någonsin konstant.
Det är en av universums lagar om ordning i
kaoset.
Vad långt mitt liv har varit sett till upplevelser. Många
upplever inte ens en bråkdel under sin livstid.
Vad kort mitt liv
varit hittills sett till år. Våra år är inte mycket tid om man ser
till det stora hela. Jag tror på reinkarnation. Ett ändligt antal liv att leva innan energin som är liv är fullärd.

Den, livsenergin, har sin existens utom människans tideräkning och dock som
en paradox existerar den i en människokropp under så många olika
människors tid i det kroppsliga livet.

Egentligen känner jag
väldigt lite ägande till denna min kropp som jag blivit tilldelad i
detta livet, säger det som är mitt jag, själen/livsenergin. Kroppen och sinnet jag fick när jag
återföddes denna gången har gett mig tillfälle att studera och
lära och att obehindrat kunna röra mig runt bland andra liv här på Jorden.
När jag känner och ser hur många andra människor verkar tänka och agera kan jag ibland ha svårt att förstå varför inte alla har åtminstone viss
insikt och förståelse för denna extremt kraftfulla energi som skapar rörelse och tanke åt kroppen.
Den är en helt annan energiform än den vi använder i våra elektriska prylar. Livets energi är en kosmisk energi, det är den energi som får planeter att snurra och solar att lysa.
Kroppen, kärlet, kommer oavsett vad man gör att förr eller senare förmultna och försvinna helt som allt annat förgängligt men energin är oförgänglig.

Vare sig det är vår hushållsenergi eller den kosmiska energin så kan den
inte förgöras eller ökas. Energin är konstant även om man kan variera
spänningarna i energimängden som går ut så är den faktiska
energin alltid i en konstant.
Även livsenergin fortsätter att vara konstant också sedan den fysiska kroppen är borta och blivit del av sin planet igen.

Jag kan tycka det som
lite underligt att inte alla människor känner sin livsenergi.

många tar den för givet men egentligen är den deras motor i detta
livet och kommande. Vad allt levande har i detta livet finns bara i
detta nuet, därför är det viktigt att man tar hand om vad man har.

Missköter man sin livsenergis “fordon”
så att det skadas allvarligt eller dör för tidigt pga av vanskötsel så vet man inte var man hamnar nästa gång.
Det enda
säkra är att varje “hållplats” är helt olikt de föregående liven.
Olika av ett enda skäl, att våra högre jag, livsenergin
alltid strävar efter att bli en helhet. Det kan den endast bli genom
att gå igenom reinkarnationer som täcker alla livets aspekter, rik,
fattig, handikappad, älskad, utstött, vit, färgad, urinnevånare
osv osv tills samtliga tillgängliga aspekter av vad vi kallar
människoliv har täckts in.

Först då är livsenergin, själen om man så vill, fullärd
och slipper reinkarnera igen. Då har livsenergin så pass mycket kunskap att den är redo att
hjälpa de som fortfarande är i “kunskapsomloppsbana”
genom återfödslar.
Det skulle inte alls förvåna mig om livsenergierna inte bara
reinkarnerar i olika liv här på Jorden utan även på andra planeter med
liv.

Informationen kommer från min livsenergis
samlade kunskaper.

Älskade människa, förstå att du är mer än
vad du ser och känner just nu. Du och allt annat liv på denna planeten, vår Jord, är en evighet utan början och
utan slut, du är ren energi. Och du och allt levande i universum är summan av oändligt gammalt stjärnstoft. Du är skapad av stjärnstoft!


Kram