….sin egen skit!

Att jag älskar alla djur, insekter, fiskar, fåglar osv osv är väl ingen hemlighet.
Det är heller ingen hemlighet att jag anser att man ska respektera allt levandes rätt att leva sina liv så som det passar dom bäst, att visa respekt för liv.
Jag går hellre runt ett spindelnät än river det av respekt för spindelns hem och det liv han/hon lever. Jag måste inte fram till varje pris. Jag har råd att ge plats åt mina medlevande. Att rasera någons hem bara för att man ska fram är respektlöst.

Att respektera livet betyder för mig inte enbart att inte döda andra.
För mig betyder respekt för livet så mycket mer. Döden kan vara av godo om inte livet är värt att leva. Att vara vid liv är inte alltid detsamma som att vara levande.
För mig betyder respekt för liv att respektera varje levande individs rätt att leva på det sätt den är anpassad för så att den får en så bra livskvalité under sin livstid som är möjligt.

Se filmen!

Världens människor måste sluta använda plast till allt och måste börja sortera den plast som används och inte bara slänga det utan tanke eller respekt för övrigt liv på jorden. Världens ledare måste börja se till att samarbeta för att få till stånd en värld som är hållbar och beboelig för alla arter, inte bara för den moderna människan.
Vi måste sluta konsumera sådant som gör att andra arter och andra människor som t.ex jorden urinnevånare tvingas leva under vidriga förhållanden. Vi “moderna” människor, konsumtionsmänniskan, måste börja respektera andras liv också. Vi utarmar jorden för så mycket som vi inte behöver, för vår fåfängas skull, för vår bekvämlighets skull, för pengars skull.

Filmen är 3 minuter och 53 sekunder kort så du förlorar ingen tid på att se den och även om du är en av dem som anser att tid är pengar så är summan i pengar du förlorar säkert helt försumbar medan det du vinner inte kan mätas ens i guld.

Klicka på bilden, länken öppnas i nytt fönster.

Från Upworthiest.


Så länge vi är omedvetna kan vi inget göra… men för varje person som blir medveten om vad som sker och börjar agera på ett samvetsfullt och respektfullt sätt gentemot övriga jordinnevånare så tar vi ett kliv upp på stegen mot att bli lika intelligenta som övriga djurarter som under miljoner år lärt sig leva utan att utarma sin omgivning och sina medlevande.

Av. Lisa.S