Jag är motståndare till fracking.

Fracking är, enkelt beskrivet, en metod där man borrar parallella hål minst ett par kilometer ner i jordskorpan, fyller på med vatten och spränger på så sätt berget för att komma åt gasen som döljer sig i jordskorpans enorma naturliga sprickbildningar.

Metoden har blivit allt populärare de senaste åren av gas och oljeutvinningsbolag då den är både relativt billig och snabb. Samtidigt blir den allt mer kritiserad ju mer människor runt om i världen förstår och inser vidden av den en förödelse metoden förorsakar på både jordytan, grundvatten, berggrund, djur och människoliv. Fracking är så förödande att alla projekt borde avbrytas omgående, både påbörjade och planerade.

UK förbjöd helt nyligen fracking.


Vad bilden här ovan visar:

En reporter för NPR (am. National Public Radio) upptäckte ett underlig nytt ljus (se inringade området ovan) där det normalt bara brukade finnas de vidsträckta grässlätterna i North Dakota.
Det visade sig att ljuset kom från en 15.000 kvadratkilometer stor yta av brinnande naturgas. Den brinnande naturgasen dras upp av mer än 150 företag, dessa har
bestämt sig för att det är billigare att bränna överskottet på ca 29% av den naturgas som
produceras i deras källor än att återföra den.
Jag kan inte ens i min mest vilda fantasi föreställa mig vad denna enorma yta av brinnande gas gör med miljön och djurlivet i dessa natursköna områden.

De
nuvarande nivåerna av brinnande gas från fältet skjuter ut två miljoner
ton koldioxid i luften och atmosfären varje år! Detta motsvarar mängden föroreningar
som orsakas av 2,5 miljoner bilar. Bränderna producerar koloxider, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Avbränningen motsvarar 30% av den totala amerikanska naturgasproduktionen. För
närvarande finns det ingen lagstiftning som kräver av företagen
att låta överskottet av naturgas som produceras genom fracking gå tillbaka ner i gasfickorna. De flesta företag har fått den amerikanska regeringens tillstånd för dessa “flare-offs” med årliga automatiska förlängningar. Industrin hävdar att tills källorna är uttömda är det för dyrt att återföra gasen.

I
genomsnitt läggs åtta nya brunnar till i området varje dag som under
de närmaste 20 åren väntas bli tio gånger så stort som den är idag. Fältet producerar redan mer fossilt bränsle idag än hela delstaten Alaska.

——————————————————————————————————-

Det är i USA men problemet stannar inte där, detta är något som angår oss alla. Fracking sprider sig över världen som en pest. Amerikanska storbolag har försökt att få tillstånd här i Sverige för provborrningar, dom har fått nej, hittills. Och, som sagt, den Engelska regeringen har precis sagt nej till fracking på UK mark.

Vi får inte blunda eller vara blåögda när det kommer till destruktiva metoder för att dra ur jorden dess fossila bränslen.
Det är istället viktigt att i största möjliga mån arbeta emot det och istället på allvar vända våra sinnen och ögon mot en mer allmän användning och utveckling av energier som inte är destruktiva och rent ut sagt dödliga för livet på vår planet.

Att tro att företag som sysslar med olje och gasutvinning och andra företag som håller på med destruktiva affärer på hög nivå gör det med mänsklighetens och det globala växt och djurlivets goda för ögonen, är att bejaka sin egen själviskhet och girighet, sitt eget ha-begär.
Människan har en förmåga att göra sig blind för det man inte vill se….

Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.


Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen….varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?

Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.