WWF: Teknik saknas för säker oljeborrning i Arktis

Enligt bland andra nyhetsbyrån AP och Financial Times
har en överenskommelse undertecknats mellan det ryska bolaget Gazprom
Neft och Shell om ett strategiskt samarbete för utveckling av
havsbaserad oljeexploatering i ryska Arktis.
Den ryske presidenten Putin
ska ha skrivit under överenskommelsen vid ett besök i Nederländerna.

Vid Nordiska ministerrådets seminarium i Stockholm om hållbar
näringsutveckling och resursförvaltning i Arktis, har bland annat
oljeexploatering i Arktis diskuterats.

Finns det verkligen teknik som
klarar av att borra efter olja i den hårda arktiska miljön?

– Vi är mycket oroade över utvecklingen. Shell har vid flera tillfällen
under 2012 visat att de inte behärskar tekniken för att på ett säkert
sätt borra efter olja i Arktis, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare
på Världsnaturfonden WWF.
Andra oljebolag, som det franska Total och det ryska Lukoil har nyligen
meddelat att de inte anser att det är tekniskt säkert att borra efter
olja i Arktis. Ett synsätt som även WWF delar.

– Den amerikanska kustbevakningen granskar nu Shell för eventuellt
lagbrott mot internationella marina miljöregler. Under 2012 misslyckades
Shell med nästan allt under oljeborrningen utanför Alaska, menar Tom
Arnbom, Arktisexpert på WWF.

I februari 2013 meddelade Shell att de skjuter borrningarna i Arktis på
framtiden, men det tycks som om Shell nu flyttar över sin kunskap till
ett område med mindre strikta miljölagar och med sämre transparens.

Riskerna för potentiella olyckor i samband med oljeexploatering till
havs i Arktis är för tillfället oacceptabelt höga.

– Innan det finns säker teknik i Arktis bör ingen ny oljeexploatering ske till havs, avslutar Tom Arnbom.

För frågor:
Tom Arnbom, Arktisexpert WWF, 070-554 40 66
Katarina Herou, t f pressekreterare WWF, 0702-825 125

Källa: Good Values