Vad är medvetenhet ?

Vårt medvetande är den nakna observatören av saker, det är det, så att säga, första vittnet till alla personliga erfarenheter .

Det är klart, klarsynt och alert . Meditationens väg är ett sätt att erkänna denna medvetenhet direkt och att vila i sin inre tydlighet utan intellektualisera det för mycket.
Vårt vanliga medvetande är grunden för alla upplevelser, både de njutbara och de smärtsamma. Det är inte alltid nödvändigtvis helt erkänt eller förstått,
dock alla medvetna varelser har ett medvetande.

Medvetandet är en ström av mental medvetenhet som är kontinuerlig bortom all erfarenhet .
För att lära sig medveten närvaro och att meditera i medveten närvaro är det viktigt att kunna se skillnaden mellan medvetenhet och medvetande. Medvetenhet är att medvetet gå in i flödet av medvetande utan att ha en medveten referenspunkt .

Medvetenhet är subtilt, tydligt och oväsentligt vilket gör det svårt att uppfatta .
Det svåraste är att försöka förstå skillnaden mellan medvetande och medvetenhet.
Det kan vara som om ett öga försöker se sig själv utan en spegel.
En viss färdighet krävs för att vila eller bosätta sig i medvetenheten utan att dras mot medvetandet, utan att bli intrasslad eller fixerade vid något föremål vilket som helst.

Medvetenheten har egenskaper som bäst beskrivs som tydlighet, klarhet och kunskap, det tysta vittnet.
Eller sett i belysning av begrundande traditioner kan medvetenheten beskrivas som själen eller ett inre ljus.
Men alla dessa termer pekar på samma fenomen, vilket är intimt förknippat till allas medvetna upplevelse.

” När medveten närvaro behärskas, är sinnet orubblig,
som lågan av en lampa på en vindstilla plats . “
~ Krishna


” Varning –
att studera medvetenhet
kommer att förändra ditt
liv”