Blog Image

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Ask the Mountains

Musik Posted on Sun, October 20, 2013 14:43:26

Klicka på bilden, länken öppnas i nytt fönster.

Överjordiskt vacker musik

~ Vangelis ~ Ask the Mountains ~Metamorphosis

Musik Posted on Sun, October 20, 2013 14:35:25

Klicka på bilden. Länken öppnas i nytt fönster.

~ Enigma ~ Metamorphosis ~Medveten Närvaro- Meditation

Meditation Posted on Sun, October 20, 2013 14:23:45

Meditationsinstruktioner för en att öva upp
~ Enkelinriktad Medveten Närvaro ~

1 ) Sätt dig i en korrekt meditationsställning och ställ ett stoppur eller alarm på allt ifrån 3 minuter upp till 30 minuter .

2 ) Besluta dig före du börjar att inte bli distraherad av något som sker utanför dig eller inom dig under hela sessionen. Behåll tystnad inom och utanför din inre närvaro i nuet.
Ta tre långa, långsamma, djupa andetag och slappna av kroppen.

3 ) Enkelinrikta, fokusera, din uppmärksamhet hur luften flödar i dina naturliga andetag genom näsborrarna utan att försöka ändra eller korrigera dem, fokusera och följ din andning antingen genom förnimmelserna vid näsborrarna, genom magens in och ut rörelser eller genom den totala känslan i din inandning och utandning.

4 ) Undvik att bli distraherad och fokuserar på andningen med tydlig och ren uppmärksamhet utan att tänka, döma eller inom dig kommentera vad som sker.

5 ) Använd en liten del av ditt medvetande som introspektion, inåtseende, för att bedöma om du har följt tankar eller om din uppmärksamhet har vandrat bort från din andning, om så är, fokusera omedelbart för att komma tillbaka till andningen utan ytterligare tankar eller kommentarer på det.

6 ) Använd även introspektion, att se inåt, för att bedöma om andningen är tydlig och levande när du uppmärksammar den och att du inte har sjunkit ner i passiv slöhet eller otydlighet. Om du sjunkit in i halvsömn, sömn eller slapphet räta upp din hållning, återta klarheten eller prova meditera med ögonen öppna.

7 ) Utan att vara alltför spänd, sitt kvar under hela meditationen tills din klocka ringer och var i din andning i ostörd ren medvetenhet.

” När medveten närvaro behärskas, är sinnet orubblig,
som lågan av en lampa på en vindstilla plats . “
~ Krishna
Fokuserad Medveten Närvaro

Meditation Posted on Sun, October 20, 2013 14:10:43

Instruktion för Bred Fokuserad Medveten Närvaro

Bred Fokuserad Medveten Närvaro träning är att vara helt medveten om vad du gör i nuet, vad du gör i vardagens nu.
T.ex när du står vid vasken och skalar en grönsak, var närvarande och medveten om varje drag med kniven, skalaren, var medveten och håll din tanke fokuserad på varje skal som faller, på färgen på skalet, på doften av grönsaken, tillåt inte tankarna fladdra iväg till något som inte är i ditt omedelbara nu.

Detta tillstånd av bred fokuserad medveten närvaro skapar du genom att undvika över-tänkande på den nuvarande situationen i nuet och att du behåller en öppenhet i medvetenheten utan att använda nuets aktivitet eller icke-aktivitet som ett medel att nå ett mål eller betrakta det som ett problem som ska lösas, utan förbli öppen och medveten om även med de mest enkla eller tråkiga uppgifter.
Att tillåta dig att vara mentalt närvarande i det omedelbara nuet.

En attityd av avslappnad öppenhet och nyfikenhet är viktig och nödvändig för att fullt ut kunna njuta av det som verkligen händer i nuet stället för att önska att det var annorlunda.
Genom att varken fästa sig vid eller trycka bort något blir förmågan att stanna centrerad i öppen medvetenhet utan att bli distraherad är de viktigaste faktorerna för brett fokuserad medveten närvaro. Bred fokuserad medveten närvaro träning kan liknas vid att vara medveten i nuet och ständig släppa tankar och åsikter som inte behövs just nu.

” Andas in, ta hem sinnet till nuet
Andas ut, släpp tankarna och slappna av “
~ Sogyal Rinpoche


“Vara närvarande i det enkla är ofta svårare än att vara närvarande i det svåra”
~LisaVad är medvetenhet?

Meditation Posted on Sun, October 20, 2013 13:59:01

Vad är medvetenhet ?

Vårt medvetande är den nakna observatören av saker, det är det, så att säga, första vittnet till alla personliga erfarenheter .

Det är klart, klarsynt och alert . Meditationens väg är ett sätt att erkänna denna medvetenhet direkt och att vila i sin inre tydlighet utan intellektualisera det för mycket.
Vårt vanliga medvetande är grunden för alla upplevelser, både de njutbara och de smärtsamma. Det är inte alltid nödvändigtvis helt erkänt eller förstått,
dock alla medvetna varelser har ett medvetande.

Medvetandet är en ström av mental medvetenhet som är kontinuerlig bortom all erfarenhet .
För att lära sig medveten närvaro och att meditera i medveten närvaro är det viktigt att kunna se skillnaden mellan medvetenhet och medvetande. Medvetenhet är att medvetet gå in i flödet av medvetande utan att ha en medveten referenspunkt .

Medvetenhet är subtilt, tydligt och oväsentligt vilket gör det svårt att uppfatta .
Det svåraste är att försöka förstå skillnaden mellan medvetande och medvetenhet.
Det kan vara som om ett öga försöker se sig själv utan en spegel.
En viss färdighet krävs för att vila eller bosätta sig i medvetenheten utan att dras mot medvetandet, utan att bli intrasslad eller fixerade vid något föremål vilket som helst.

Medvetenheten har egenskaper som bäst beskrivs som tydlighet, klarhet och kunskap, det tysta vittnet.
Eller sett i belysning av begrundande traditioner kan medvetenheten beskrivas som själen eller ett inre ljus.
Men alla dessa termer pekar på samma fenomen, vilket är intimt förknippat till allas medvetna upplevelse.

” När medveten närvaro behärskas, är sinnet orubblig,
som lågan av en lampa på en vindstilla plats . “
~ Krishna


” Varning –
att studera medvetenhet
kommer att förändra ditt
liv”