Instruktion för Bred Fokuserad Medveten Närvaro

Bred Fokuserad Medveten Närvaro träning är att vara helt medveten om vad du gör i nuet, vad du gör i vardagens nu.
T.ex när du står vid vasken och skalar en grönsak, var närvarande och medveten om varje drag med kniven, skalaren, var medveten och håll din tanke fokuserad på varje skal som faller, på färgen på skalet, på doften av grönsaken, tillåt inte tankarna fladdra iväg till något som inte är i ditt omedelbara nu.

Detta tillstånd av bred fokuserad medveten närvaro skapar du genom att undvika över-tänkande på den nuvarande situationen i nuet och att du behåller en öppenhet i medvetenheten utan att använda nuets aktivitet eller icke-aktivitet som ett medel att nå ett mål eller betrakta det som ett problem som ska lösas, utan förbli öppen och medveten om även med de mest enkla eller tråkiga uppgifter.
Att tillåta dig att vara mentalt närvarande i det omedelbara nuet.

En attityd av avslappnad öppenhet och nyfikenhet är viktig och nödvändig för att fullt ut kunna njuta av det som verkligen händer i nuet stället för att önska att det var annorlunda.
Genom att varken fästa sig vid eller trycka bort något blir förmågan att stanna centrerad i öppen medvetenhet utan att bli distraherad är de viktigaste faktorerna för brett fokuserad medveten närvaro. Bred fokuserad medveten närvaro träning kan liknas vid att vara medveten i nuet och ständig släppa tankar och åsikter som inte behövs just nu.

” Andas in, ta hem sinnet till nuet
Andas ut, släpp tankarna och slappna av “
~ Sogyal Rinpoche


“Vara närvarande i det enkla är ofta svårare än att vara närvarande i det svåra”
~Lisa