Lite om pentagrammet. Dess
symbolik och historia.

Den ursprungliga
betydelsen av pentagrammet har sedan länge gått förlorad kan det
ibland verka som.
De flesta dömer på förhand ut både symbolen och dess bärare på grund
av antaganden och fördomar. Få tar sig tid att reda ut vad som
verkligen gäller.

Pentagrammet är kanske en av de mest
missförstådda symbolerna i mänsklighetens historia. Denna
uråldriga symbol har använts av hedningar, förkristna, kristna,
judar och Wiccans som en positiv symbol för ljus och kärlek.

Pentagrammet har länge ansetts vara ett potent skydd mot det
onda, som skyddar bäraren och hemmet.

Pentagrammet i upprätt
läge har alltid setts som en symbol för ljus och skydd.
Det var
först på 1800-talet som det inverterade pentagrammet ( upp och
nervänd stjärna med uddarna uppåt) började att förknippas med
mörker.

Historia:

Pentagrammet
är en av de mest långlivade symbolerna i mänsklighetens historia.
Den tidigaste kända användningen av pentagrammet är runt 5500 år
gammalt. Det går tillbaka till tiden för Uruk i det kaldeiska Ur i
antikens Mesopotamien.
Pentagrammet konstaterades på fragment av
trasiga keramik som hade skrift av de tidigast kända skriftspråket.

I senare perioder av mesopotamisk konst, var pentagrammet använt
i kungliga inskriptioner som en symbol för imperialistisk makt som
sträcker sig ut till “de fyra hörnen av världen”.
Pentagrammet
finns i många forntida kulturer såsom Indien, Kina, Grekland,
Egypten, Babylon och mayafolket i Centralamerika. Varje kultur har
sin egen symbolik förknippad med de fem punkterna.

De fem elementen:

Oftast
representerar pentagrammets fem spetsar de fem elementen.
Den
översta spetsen står för ljuset eller om man så vill anden, det
högre jaget, själen. De två som pekar utåt representerar luft och
vatten och de nedersta “benen” representerar eld och jord

De fem spetsarna går runt Grams poäng. Ordet härstammar
avgörande från denna femte elementet – anden. Om man går i en bana
omkring pentagramet är elementen placerade i ordning efter
densitet(täthet) – ande, eld, luft, vatten, jord. Jord och eld är
basala, fasta; luft och vatten är fria, flyter.

Öppet och inneslutet
pentagram:

Ett pentagram kan vara öppet, utan en
omgivande cirkel. Detta är den aktiva formen. Den symboliserar ett
utgående av sig själv, förberedd för kontakt, medvetenhet,
aktivitet. Den som bär ett öppet pentagram måste vara fysiskt
medveten om faran med vassa spetsar sticker i huden emellanåt.
Som
en hednisk symbol representerar det öppna pentagrammet en öppen,
aktiv strategi.

En cirkel runt en pentagram håller inne och
skyddar. Cirkeln symboliserar evighet och oändlighet, cykler i livet
och naturen. Cirkeln rör vid all fem spetsarna och indikerar att
anden, jord, luft, vatten och eld är alla i kontakt med
varandra.

Det inringade pentagrammet är den passiva formen
och innebär andlig inneslutning av den magiska cirkeln och det
personliga, den individuella naturen hos den hedniska religiösa
vägen, dess icke-värvande karaktär.

Med kunskap fördriver vi fördomar och rädslor.

LisaEir