“Det psykiska lidande du skapar är alltid någon form av icke-acceptans,
någon form av omedvetet motstånd till det som är.

På tankenivå är motståndet någon form av dömande.
Intensiteten av lidandet beror på graden av motstånd mot nuet. “

~ Eckhart Tolle

——————————————————————————————————–

“Den sekund man inser och accepterar tillvarons nu-tillstånd och släpper sitt motstånd och motvilja att se sin egen verklighet och historia sådan som man uppfattar den inom sig, den sekunden ändrar man samtidigt nivån på sitt mentala mående och kan börja arbeta med det som gör att man tillåter sitt psykiska lidande.

~ Lisa