Blog Image

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Motsånd mot nuet–> lidande?

Upplyftande Citat Posted on Tue, November 19, 2013 12:17:21

“Det psykiska lidande du skapar är alltid någon form av icke-acceptans,
någon form av omedvetet motstånd till det som är.

På tankenivå är motståndet någon form av dömande.
Intensiteten av lidandet beror på graden av motstånd mot nuet. “

~ Eckhart Tolle

——————————————————————————————————–

“Den sekund man inser och accepterar tillvarons nu-tillstånd och släpper sitt motstånd och motvilja att se sin egen verklighet och historia sådan som man uppfattar den inom sig, den sekunden ändrar man samtidigt nivån på sitt mentala mående och kan börja arbeta med det som gör att man tillåter sitt psykiska lidande.

~ LisaHappiness

Upplyftande Citat Posted on Fri, November 08, 2013 10:35:37The Void

Upplyftande Citat Posted on Thu, October 10, 2013 14:22:25

“People are scared to empty their minds
fearing that they will be engulfed by the void.
What they don’t realize is that
their own mind is the void.”
~ Huang Po~

Människan är rädd för att tömma sitt sinne
rädslan att bli omsluten av tomrummet.
Vad dom inte förstår är att
deras eget sinne är tomrummet.
~Huang Po~Simply

Upplyftande Citat Posted on Thu, October 10, 2013 11:55:56

“Sometimes, simply by sitting, the soul collects wisdom.”
~Zen proverb~Breath

Upplyftande Citat Posted on Thu, October 10, 2013 11:27:10

“Breathing in, I calm body and mind. Breathing out, I smile.
Dwelling in the present moment I know this is the only moment.”
~ Thich Nhat HanhThe purpose

Upplyftande Citat Posted on Thu, October 10, 2013 11:11:33

“Your inner purpose is to awaken.
You share that purpose with every other person on the planet, because it’s the purpose of humanity.”
~ Eckhart Tolle ~