“People are scared to empty their minds
fearing that they will be engulfed by the void.
What they don’t realize is that
their own mind is the void.”
~ Huang Po~

Människan är rädd för att tömma sitt sinne
rädslan att bli omsluten av tomrummet.
Vad dom inte förstår är att
deras eget sinne är tomrummet.
~Huang Po~