2013-11-05 Under hösten kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag med strategi för att uppnå miljömålet “giftfri miljö”.
Även lagförslag till ändringar i djurskyddslagen är på gång. Kanske kommer då ett förslag om ett center för alternativ till djurförsök.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till Forska utan djurförsöks reportage om de nya lagförslagen.

Hundratusentals djur plågas och dör i kemikalierester varje år.
Men faktum är att djurförsök kan inte ge tillförlitliga svar på effekterna på människa.

Det innebär att vi människor dagligen utsätter oss för mängder av kemikalier som ingen vet hur vi påverkas av, samtidigt som massor av djur utsätts för lidande.

Var med och påverka politiskt!
Skicka ett mejl till miljöministern med uppmaningen att satsa rejält på forskning för att skynda på utvecklingen av framtidens metoder för riskbedömning – utan djurtester.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till Forska utan djurförsöks sida om kemikalier och mejlmallen du kan skicka till miljöministern.