~~ En beskrivning av Våra Sju Huvudchakran & det Åttonde ~~

Först en kort introduktion:

Chakrasystemet är ett hierarkiskt ordnat system som går från det lägsta, rotchakrat, och mest instinktiva medvetandetillståndet till det högst utvecklade.
Den västerländska kulturen uppmanar oss att identifiera oss med de tre lägsta chakrana, dvs det 1’a, 2’a och det 3’dje.

*Första chakrat handlar om rädsla för att inte överleva, vilket är ett tema som vi möter dagligen i nyheter och filmer.

*Andra chakrat handlar om att få njutning via sinnesorganen genom exempelvis sex, mat och droger.

*Tredje chakrat handlar om självhävdelse genom att söka efter pengar, makt, status och att ta ansvar för sig själv.

Alla dessa chakran representerar dominerande teman i den västerländska kulturen.

Enligt den yogiska traditionen är graden av lycka, harmoni och tillfredsställelse som man kan uppleva i de lägre chakrana relativt låg i jämförelse med de högre.

För att kunna nå högre medvetandetillstånd måste man först ha integrerat de lägre chakranas egenskaper i balans.

I kundaliniyoga betonar man vikten av att ha en stabil grund och kunna hantera vardagslivets utmaningar, innan man kan utveckla egenskaperna i de högre chakrana på ett balanserat sätt.
(Ett eget avsnitt om kundalini finns i kategori Meditation)

Inom yogan säger man att kroppen är vårt tempel som vi ska vårda med kärlek. Om man kopplar det till våra chakran så behöver vi en stabil grund i vårt tempel för att kunna använda olika delar av templet (kroppen) på bästa möjliga sätt.

Alla chakran hänger samman och för att uppnå balans och harmoni bör man stärka hela chakrasystemet.

I denna beskrivning av våra 7 huvudchakran har jag valt att även ta med det åttonde chakrat, då jag anser att det är en lika viktig del av vår helhet som de övriga.


1’a CHAKRAT – ROTCHAKRAT

Sanskrit: Mulahara chakra

Läge: Mellangården mellan anus och könsorganen.
Kroppsdelar: Fötter, ben, skelett och ändtarm
Körtel: Binjurar
Sinne: Lukt
Element: Jord
Färg: Röd
Egenskaper: Överlevnad och trygghet
Fysiska problem: Förstoppning, hemorrojder, ischias och prostataproblem

Rotchakrat relaterar till elementet jord som representerar grundtrygghet. Rotchakrat står för roten i ditt liv, din barndom, och att få dina grundläggande behov tillfredställda: mat, fysisk träning, att vårda din kropp, hålla dig ren och att ha pengar till överlevnad.

+ När rotchakrat är i balans då känner du dig grundad och trygg.
Du vårdar din kropp, motionerar regelbundet och äter bra och nyttig mat som stärker din kropp.
Du kan försörja dig själv och du har byggt upp en grundtrygghet i vardagslivet vilket kan betyda att du sover bra, äter på regelbundna tider och betalar dina räkningar i tid.

– När rotchakrat är i obalans kan det visa sig genom att du till exempel känner dig rädd för förändringar i ditt liv, att du struntar i att sköta din kropp fysiskt (träning) och att du kanske inte håller dig ren.
Du kan också bli fixerad på det materiella planet eller strunta i att sköta din ekonomi.

Det är viktigt att skapa balans i rotchakrat för att kunna hantera vardagen och känna trygghet.


2’a CHAKRAT – SEXUALA, SACRALA CHAKRAT

Sanskrit: Svadhisthana Chakra

Läge: I de inre könsorganen
Kroppsdelar: Njurar, urinblåsa, livmoder och könsorgan
Körtel: Testiklar och äggstockar
Sinne: Smak
Element: Vatten
Färg: Orange
Egenskap: Njutning
Fysiska problem: Problem med njurarna, urinvägsbesvär, könssjukdomar eller sexuella problem

Sexualchakrat relaterar till elementet vatten som förknippas med våra känslor. Sexualchakrat har både med vår fortplantningsdrift och vår sexualitet att göra.
Det har även att göra med vår lust, lusten att njuta, lusten att skapa, lusten att ha glädje i vårt liv.
Sexualiteten är nära förknippad med kreativiteten, båda är uttryck för vår livskraft. Sexualchakrat relaterar också till spontanitet, fantasi och glädje.

Fysiskt sett så hör andra chakrat också ihop med vätskeflödet i kroppen. Det styr våra kroppsvätskor som blodomloppet, lymfan, menstruationen, urinen och produktionen av sädesvätska.

+ När sexualchakrat är i balans har du en okomplicerad inställning till sex och är i kontakt med dina känslor.
Din relation till andra människor fungerar också och tillfredställande. Du kan visa glädje och nyfikenhet i livet och uttrycker gärna din kreativitet.

– När sexualchakrat är i obalans kan du få problem med ditt sexualliv, få problem med relationer med andra människor. Du kan känna svartsjuka och avundsjuka.
Du kan också ha svårt att uttrycka din kreativitet och glädje.
Du tappar lätt förmågan att njuta av livets goda både när det gäller mat, sex och relationer till andra.


3’e CHAKRAT – SOLAR PLEXUS CHAKRAT eller Navel Chakrat

Sanskrit: Manipura chakra

Läge: Ovanför naveln strax nedanför bröstbenet.
Kroppsdelar: Matsmältningssystemet, galla, lever och mjälte
Körtel: Bukspottskörteln
Sinne: Syn
Element: Eld
Färg: Gul
Egenskaper: Energi, kraft och vilja
Fysiska problem: Problem med matsmältningen, diabetes, magsår, gallsten och leverproblem

Solar plexus centrat står för kraften inom dig. Kraften att säga ja till det som verkligen är viktigt i ditt liv och kraft att säga nej till det som sänker din livsenergi.
Detta chakra relaterar till vilja, kraft och energi.
Inom kundaliniyogan tycker man det är viktigt att stärka upp det tredje chakrat eftersom detta chakra ger energin till de andra chakrana.
3’e chakrat relaterar också till din förmåga att fatta beslut och sen också kunna genomföra dem. Det står för identitet och självförtroende.

+ När ditt solar plexus chakra är i balans kan du ha ett energirikt liv, du kan använda din kreativitet och har förmåga att fatta viktiga beslut i ditt liv och du genomför sedan de beslut du har fattat.
Du är din egen mästare i ditt liv. Du har lätt att skratta och hamnar lätt i livets flöde av energi.

– När ditt 3’e chakra är i obalans känner du dig lätt kraftlös och obeslutsam.
Du kan ha idéer men du genomför dem aldrig. Din obalans kan också göra så att du strävar efter makt och pengar vilket leder till att andra människor utnyttjas.
Din medkänsla för dina medmänniskor saknas.

Enligt yogatraditionen är det viktigt med ett starkt tredje chakra så du har kraft att göra det som är viktigt för just dig.


4’e CHAKRAT – HJÄRTCHAKRAT

Sanskrit: Anahata chakra
Läge: I hjärtat, nedre delen av bröstbenet
Kroppsdelar: Hjärta, lungor, händer och hud
Körtel: Tymuskörteln
Sinne: Känsel
Element: Luft
Färg: Grön
Egenskaper: Tjänande, kärlek och medkänsla
Fysiska problem: Högt blodtryck, hjärtproblem, astma och lunginflammation

+ När hjärt chakrat är i balans och du har fått dina grundläggande behov tillfredställda (de tre nedre chakrana), handlar inte livet längre om dig själv utan om att ge och dela med sig till andra människor.
Du ger till andra utan att du förväntar dig att få något tillbaka.
Hjärtchakrat förknippas med villkorslös kärlek men också vänlighet och medkänsla. När du kan älska dig själv så som du är kan du också älska andra.

– När ditt hjärtchakra är i obalans har du ingen eller svag förmåga till medkänsla, är känslomässigt avstängd och kan ha svårt att känna kärlek eller kan inte känna kärlek alls till någon annan person.
Du kanske har brist på nära relationer och du distanserar dig gärna från andra. Eller också vill du ha andra människors kärlek men vill eller kan inte ge någon själv därför att ditt chakra är i obalans.

Om du domineras av hjärtchakrat är du medveten om att det inte finns någon gräns mellan dig själv och andra. Du har insett att det du ger till andra ger du till dig själv. Att öppna sitt hjärta är målet med all yoga.


5’e CHAKRAT – HALSCHAKRAT

Sanskrit: Visshudha Chakra

Läge: I halsen
Kroppsdelar: Hals, mun, tänder, käkar, stämband, svalg och öron
Sinne: Hörsel
Element: Eter
Färg: Blå
Egenskaper: Överlämnande, kommunikation, kreativitet, och sanning
Fysiska problem: Förkylning, problem mer nacken, röstproblem, sköldkörtelproblem

+ När halschakrat är i balans så har du en klar och tydlig röst, och eftersom halschakrat har med din förmåga att tala sanning och att vara sann mot dig själv och din omgivning att göra, så har du lätt att uttrycka dig.
Du får det som är viktigt för dig sagt och folk förstår vad du menar.
Du kan också lyssna till andra människor utan att avbryta.
Du talar sanning och när du säger sanningen säger du den utan fördömande eller värderande Du är ärlig mot både dig själv och dina medmänniskor.
Du blir sällan förkyld och dina käkar är avspända.

– När halschakrat är i obalans har du svårt och säga det du verkligen tycker är viktigt. Kanske är du blyg och får väldigt lite sagt eller du pratar på om allt utan att du kontrollerar om den andra personen är intresserad.
Det kan också vara så att du har lätt att överdriva och kanske ljuga, du har svårt att hålla dig till sanningen.

Femte chakrat handlar också om överlämnandet och tillit till att universum tar hand om dig.
Då vågar du som domineras av detta chakra lita på att du får kärlek, näring och guidning från universums kreativa energi.


6’e CHAKRAT – DET TREDJE ÖGAT

Sanskrit: Ajna chakra

Läge: Mellan ögonbrynen
Kroppsdelar: Panna, ögon och hjärna
Körtel: Hypofysen
Sinne: Det sjätte sinnet
Färg: Indigoblå
Egenskaper: Intuition
Fysiska problem: Huvudvärk, ögonproblem, psykiska sjukdomar och även hjärntumör

Det sjätte chakrat är placerat mellan ögonbrynen och kallas för tredje ögat. Det förknippas med intuition, självobservation och visdom.

+ När det sjätte chakrat är i balans är du grundad och jordnära samtidigt som du kan uppfatta subtila budskap.
Du mediterar regelbundet, lyssnar till din inre röst och följer din intuition.
Du har förmåga att visualisera och se inre bilder.
Din koncentrationsförmåga är också god.

– När det sjätte chakrat är i obalans lyssnar du inte till din inre röst, följer inte din intuition, du drömmer ofta mardrömmar.
Du kan också känna främlingskap inför den andliga dimensionen och kan uppleva att bara den materiella tillvaron är verklig.

Du som domineras av sjätte chakrat identifierar dig inte längre med ditt ego eller din historia. Du lever i nuet och har släppt all oro för framtiden.
Det tredje ögat utvecklar du i första hand genom meditation.
Att utveckla sin intuition och öka sin medvetenhet anses som ett viktigt mål inom yogan.


7’e CHAKRAT – KRONCHAKRAT

Sanskrit: Sahasrara chakra
Läge: Mitt uppe på hjässan
Kroppsdelar: Hjärnan och centrala nervsystemet
Körtel: Tallkottkörteln
Färg: Violett
Egenskaper: Insikt och förening
Fysiska problem: Depression, psykos, oro, förvirring och problem med nervsystemet

Kronchakrat relaterar till själen och en högre medvetandenivå.
När kronchakrat öppnas når du ett tillstånd av absolut stillhet och insikt.
Det här tillståndet kallas på sanskrit för samadhi och det innebär att din identitet upplöses och du förenas med universums kreativa kraft.
För att kronchakrat ska öppnas på ett balanserat sätt krävs att alla andra chakran är i balans.

+ När kronchakrat är i balans känner du dig som en del av universums flöde och du känner ingen skillnad mellan dig själv och din omgivning.
Alla har vi säkert varit där små korta stunder och känt stillheten och klarheten i sinnet.

– När kronchakrat är i obalans kan du känna dig deprimerad och separerad från din omgivning. Du kan uppleva att livet inte är till för dig, du känner dig missförstådd och avstängd från din omgivning.

Om du domineras av kronchakrat vet du att det finns ingenting mer att uppnå, ingenting mer att veta.
Du är redan hemma i dig själv. Du vet vem du är och att du är en del av det hela och att allt är ett.
Kronchakrat utvecklas genom meditation, tystnad och ensamhet.
Att uppnå samadi är det slutgiltiga målet.

8:e CHAKRAT – AURAN

Läge: Omsluter den fysiska kroppen
Färg: Vit
Egenskaper: Beskydd och utstrålning

I kundaliniyogan räknas auran som det åttonde chakrat.

Auran är det elektromagnetiska fält som omsluter kroppen.
Den kan vara allt från 15 cm till 2,5 meter i omkrets, allt beroende på din fysiska och psykiska hälsa.
När din aura är stark håller du dig friskare och står också bättre emot negativitet från andra människor eller omgivningar.

Om auran är svag blir du lätt sjuk och känner dig sårbar. Auran försvagas av sjukdomar, negativitet och lögner.

Du kan stärka din aura genom att duscha kallt, bära vita eller ljusa
kläder, vara ute i naturen, tänka positivt och tala sanning.