. Kundalini är sanskrit och betyder ringla .

Kundalini har gett namn åt en egen form av yoga – kundalini-yoga – som är en del av den tantriska grenen inom hinduismen. Kundalini-yogan grundar sig på en egen fysiologi där människan förmodas ha en fysisk och en subtil kropp.

Den subtila kroppen är osynlig och antas bestå av energicentra som kallas chakror (sing. chakra), vilket betyder “hjul”.
Dessa är sammanlänkade genom tunna kanaler, ådror, som kallas nadier (sing. nadi), i vilka en speciell slags energi sägs flyta.
Denna förmodade energi har dock ingenting med det vanliga energibegreppet att göra.

Ordet Yoga är sanskrit och har betydelsen Pāli: योग, IAST: yóga och betyder “förening”,närmare bestämt en förening av människans kropp och själ, och betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för 3500–2500 år sedan.

De olika chakror, som jag beskrivit i ett tidigare inlägg, är placerade längs ryggraden och förknippas med olika gudar som Kali och Bhairavi.
Enligt skrifterna lever dessa gudinnor ibland oss men lever även i högre dimensioner.
Den åttonde dimensionen sägs befinna sig nära vår 3d-verklighet och via olika kroppsdelar eller chakran länkas till oss då verkligheten beskrivs holografiskt.
Allt ryms i allt annat. Mikrokosmos och makrokosmos.

Kundalini-gudinnan ligger sovande i kroppens nedersta chakra, Muladhara, rotchakrat, vid svanskotan.
Genom att rensa kroppens kanaler kan hon väckas till liv.

Detta sker bland annat genom förenings-övningar så som andningskontroll, mental koncentration och användning av mantran.
Sedan pressas kundalini-kraften uppåt som en orm genom resterande chakror för att slutligen förenas med guden Shiva i kroppens översta chakra, Sahasrara, kronchakrat.
Detta är den högsta verkligheten och målet med kundalini-föreningen.

Tillståndet kan bli permanent redan här i detta livet.
En person som nått hit kallas jivanmukta, det vill säga att det individuella självet, atman, nu är förenat med världsjälen, brahman.
Om kundalini-kraften inte pressas uppåt kan den istället gå nedåt i form av sexuell energi.

Kundalini omnämns i Rigveda, som är en av de tidigaste Vedaskrifterna. Från början lärdes kundalini-förening ut i små, slutna sällskap. Kunskap och tekniker överfördes från mästare till elev i stor hemlighet.
Först i slutet av 1960-talet började hemlighetsmakeriet lösas upp för västerlänningar.

De intensiva övningar som ingår i asiatiska traditioner som Kundalini är dock inte problemfria. När Kundalinikraften permanent når kronchakrat så upplevs en stark känsla av lycka.

Under själva rensningen och resningen kan dock obehag uppstå så som mycket djupa existentiella tankar samt panikkänslor när sådant som man förträngt och förvisat till sina skrymslen längst in längst ner, kommer upp till ytan och man måste se det för vad det är, ta fatt i det och antingen börja bearbeta det eller återföra det till förträngning.

PS. Tror fortfarande inte på några gudar men har av någon anledning lättare att ta till mig de hinduiska myterna om gudar och gudinnor. Kanhända beror det på mina rötter i Yggdrasil och våra nordiska gudar och gudinnor som lever starkt inom mig.
I hjärtat är jag nog Buddhist.
Jag tror på människan och Buddha var en människa i dess allra bästa mening.
L.S