“Att våga förändra när man upptäcker att man hamnat mitt i något som
inte gagnar en på bästa sätt fysiskt såväl som mentalt är som att upptäcka att man sitter på fel tåg och väljer
att hoppa av vid nästa station.” // Lisa.S

“Daring to change when you discover yourself in the midst of something that does not benefit you at the best both physically and mentally is like discovering that you are sitting on the wrong train and choose to jump off at the next station.” / / Lisa.S