(E-mail translated in English below the Swedish information)

Hej Lisa

Vi gjorde det! Head & Shoulders ägare Procter & Gamble har gått med på att sluta skövla regnskog för palmolja!

Nära
400 000 personer har mejlat Procter & Gamble och tusentals
människor har stöttat kampanjen på gator, i butiker och på sociala
medier. P&G har äntligen lyssnat och antagit en policy som innebär
nolltolerans för skogsskövling i sin leverantörskedja – det kan man
kalla “people power”!

Igår kväll publicerade P&G på sin hemsida: “P&G’s new goals call for ensuring no deforestation in its entire palm oil supply chain.

Detta
är fantastiska nyheter. Nu är det upp till oss alla att se till så
P&G håller sitt löfte och driver på andra företag att föja i deras
fotspår. Vi har kommit så här långt tack vare alla er som har skrivit
till P&G eller på annat sätt agerat för att skydda de sista
regnskogarna i Indonesien.

WE DID IT!

Vi är
flera miljoner människor över hela världen som kräver att företag som
P&G tar ansvar för sina handlingar. Några av oss är experter på att
undersöka leverantörskedjor och granska dokument för att avslöja det som
företag försöker dölja. Men framförallt så är vi alla engagerade
människor som är villiga att ta ställning och agera för att skydda vår
vackra planet.

Tillsammans kan vi åstadkomma otroliga saker.

Tack för allt ditt stöd!

Erika Bjureby

Skogsansvarig, Greenpeace

PS. Fortsätt gärna stötta vårt arbete med att skydda världens regnskogar genom att ge en gåva eller bli månadsgivare


Translation in English:

Hi Lisa

We made it ! Head & Shoulders owner Procter & Gamble has agreed to stop devastating the rainforest for palm oil!

Almost
400 000 people have emailed Procter & Gamble and thousands of
people have supported the campaign on the streets , in shops and on
social media. P & G has finally listened and adopted a policy of zero tolerance
for deforestation in their supply chain – it can be called “people
power” !

Last night the published P & G on its website: “P & G ‘s new
goals call for Ensuring no deforestation in its entire palm oil supply
chain . “

This is fantastic news . Now it’s up to us all to ensure that P & G keeps his promise and runs on other companies for following in their footsteps. We’ve come this far thanks to all of you who have written to P & G
, or otherwise acted to protect the last remaining rainforests in
Indonesia.

We are millions of people across the globe that require companies like P & G takes responsibility for his actions. Some of us are experts in to examine supply chains and review documents to reveal what companies try to hide. But above all , we are all committed people who are willing to take a stand and take action to protect our beautiful planet .