Fullmåne med förmörkelse

Natten mellan den 18 och 19 oktober följs fullmånefasen av en ganska speciell förmörkelse. Månen glider då inte in i jordens kärnskugga som vid en vanlig förmörkelse utan kommer endast in i halvskuggan, en s.k halvskuggaförmörkelse.
Månen blir då endast något svagare än normalt så denna halvskuggaförmörkelse kan vara svår att se med blotta ögonen.

Månen befinner sig vid tidpunkten halvvägs uppe på himlen rakt i söder och skuggningen sker klockan 01:00.

Källa: Illustrerad Vetenskap 15/2013